امواج آلتراسونیک

در شکل 1، طیف امواج صوتی نمایش داده شده‌است. به صورت کلی، طیف امواج صوتی شامل سه قسمت مختلف می‌شود:

 

طیف امواج صوتی

 

1- امواج فروصوت یا مادون قرمز (Infrasound): این امواج، فرکانس‌هایی کم‌تر از 20 هرتز دارد.

2- امواج ناحیه شنیداری (Hearing Range): این امواج، فرکانس‌هایی بین 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز دارد. معمولاً گوش انسان‌ها، صداهایی را که در این ناحیه فرکانسی قرار دارد، می‌شنوند.

3- امواج فراصوت یا آلتراسونیک (Ultrasound): این امواج، فرکانس‌هایی بالاتر از 20 کیلوهرتز دارد. امواج آلتراسونیک از آنجایی که در ناحیه شنیداری انسان‌ها نیست، کاربردهای زیادی در صنعت دارد. به این دلیل که ایجاد امواج آلتراسونیک هیچ گونه صدایی که انسان‌ها آن را بشنوند، ایجاد نمی‌کند. از کاربردهای امواج آلتراسونیک، می‌توان به سونوگرافی، سونار، تمیزکاری و شستشو، تست‌های غیرمخرب، جریان‌سنجی، اندازه‌گیری سطح مخازن و ... اشاره کرد. استفاده از امواج آلتراسونیک، روزبه‌روز در حال گسترش در کاربردهای مختلف است.