تست‌های غیرمخرب (NDT)

تست‌های غیرمخرب (Non Destructive Test)، یکی از روش‌های بازرسی می‌باشد که در آن، صدمه‌ای به قطعه مورد بازرسی وارد نمی‌شود. این بازرسی‌ها با هدف شناسایی آسیب‌های موجود در قطعه و یا اندازه‌گیری مشخصات مواد، بدون آسیب‌رساندن به آن‌ها انجام می‌شود.  

تست‌های غیرمخرب برای کنترل کیفیت قطعات و ماشین‌آلات در تمامی مراحل ساخت و تولید حتی تا زمان کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. تست‌های غیرمخرب توسط مهندسین و نیروهای بازرسی مجرب، جهت اطمینان از کیفیت قطعات و نیز استمرار بهره‌برداری انجام می‌پذیرد. این بازرسی‌ها از ضررهای احتمالی آینده، ناشی از عیوب قطعات، خرابی دستگاه‌ها، آتش‌سوزی‌ها و انفجارها که هزینه‌های جانی و مالی سنگینی را به‌همراه خواهد داشت، جلوگیری می‌کند.