شرکت فناوران فراسنجش شریف|دانستنی ها|دستگاه پروفیل‌کننده سرعت جریان سیال و منبع صوت متحرک

دستگاه پروفیل‌کننده سرعت جریان سیال و منبع صوت متحرک

 

 

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler)

 

در دنیای امروز، کشتی ها و قایق ها نقش اساسی در حمل و نقل، صنایع نظامی، غذایی، تفریحی و ... ایفا می کنند. بنابراین کاربرد گسترده ای در صنعت دارند. یکی از مهم ترین پارامترهایی که باید مدام در کشتی ها و قایق ها کنترل شود، پروفیل سرعت وسیله و جریان آب می باشد. به همین جهت ساخت سرعت سنج های مربوط به این وسایل حمل و نقل در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.در یک وسیله حمل و نقل دریایی برای اندازه گیری سرعت جریان و قایق از وسیله ای به نام ADCP استفاده می شود. چند نمونه از ADCPهای تجاری ساخته شده، در شکل زیر نشان داده شده اند: