شرکت فناوران فراسنجش شریف|دانستنی ها|نحوه نصب ترنسدیوسرهای جریان‌سنج آلتراسونیک بستی در روش زمان‌عبوری

نحوه نصب ترنسدیوسرهای جریان‌سنج آلتراسونیک بستی در روش زمان‌عبوری

مطابق با شکل زیر، در جریان‌سنج‌های آلتراسونیک مبتنی بر روش زمان‌عبوری، دو ترنسدیوسر آلتراسونیک، با یکی از سه روش Z، V و W نصب می‌شوند.

 

شکل 5 نحوه چینش ترنسدیوسرهای جریان‌سنج آلتراسونیک مبتنی بر روش زمان‌عبوری: (الف) چینش Z، (ب) چینش V، (ج) چینش W

 

1- چینش Z

در این چینش، دو ترنسدیوسر آلتراسونیک، روبه‌روی یک‌دیگر و در دو سمت مخالف لوله نصب می‌شود. معمولاً در لوله‌های با قطر بزرگ (حداقل 4 اینچ) از این چینش استفاده می‌شود. در لوله‌‌های با قطر بزرگ، اختلاف زمانی بین موج رفت‌و‌برگشت بین ترنسدیوسرهای بالادست و پایین‌دست، زیاد است. بنابراین تنها یک‌بار عبور موج آلتراسونیک از سیال درون لوله کافی است برای محاسبه اختلاف زمانی آن کافی است.

 

2- چینش V

در این چینش و برخلاف چینش Z، دو ترنسدیوسر در یک سمت لوله و در کنار یک‌دیگر نصب می‌شود. معمولاً در لوله‌‌ با قطر کوچک (کوچک‌تر از 4 اینچ) از این چینش استفاده می‌شود. در لوله‌‌های کوچک، اختلاف زمانی بین موج رفت‌و‌برگشت بین ترنسدیوسرهای آلتراسونیک بالادست و پایین‌دست، کم است. با یک‌بار عبور موج از سیال درون لوله، اختلاف زمانی رسیدن موج از ترنسدیوسر بالادست به پایین‌دست و برعکس، محسوس نیست. در این مواقع، موج آلتراسونیک، دوبار در سیال درون لوله حرکت می‌کند تا اختلاف زمانی محسوس شود.

چینش V، راحت‌ترین چینش‌ برای نصب ترنسدیوسرهای جریان‌سنج‌های آلتراسونیک روی لوله است.

 

3- چینش W

در این نحوه چینش، همانند روش V، دو ترنسدیوسر در یک سمت لوله نصب می‌شود. در لوله‌های با قطر بسیار کوچک که با دوبار عبور موج از سیال درون لوله نیز، همچنان اختلاف زمانی محسوس نمی‌باشد، از این روش استفاده می‌شود. در این روش، موج آلتراسونیک چهار بار از سیال درون لوله عبور می‌کند؛ به‌این‌ترتیب، اختلاف زمانی بین موج رفت و برگشت، قابل اندازه‌گیری می‌شود.