شرکت فناوران فراسنجش شریف|دانستنی ها|جریان‌سنج (دبی‌سنج یا فلومتر) و انواع آن

جریان‌سنج (دبی‌سنج یا فلومتر) و انواع آن

جریان‌سنج وسیله‌ای است که میزان سیال عبوری را از لوله اعلام می‌کند. در بیش‌تر صنایع از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، اطلاع از مقدار دقیق جریان عبوری سیال نیازی حیاتی است.

به صورت کلی، از فناوری‌های مختلفی برای جریان‌سنجی استفاده می‌شود که عبارت‌انداز:

 

1- جریان‌سنجی فشاری

در این جریان‌سنج‌ها، به کمک یک مانع که در مسیر حرکت سیال قرار می‌گیرد، افت فشار ایجادشده اندازه‌گیری می‌شود. میزان افت فشار به دبی حجمی سیال عبوری وابسته است. بنابراین با محاسبه افت فشار، دبی حجمی سیال محاسبه می‌شود.

از معروف‌ترین این نوع جریان‌سنج‌ها می‌توان به اریفیس، ونتوری، لوله پیتوت و روتامتر اشاره کرد.

Pressure-based Flowmeters | Introduction to Continuous Fluid Flow  Measurement | Automation Textbook

 

2- جریان‌سنج سرعتی          

در این نوع جریان‌سنج‌ها، با اندازه‌گیری سرعت سیال عبوری از لوله و ضرب‌کردن آن در مساحت داخلی آن، دبی حجمی محاسبه می‌شود.

از معروف‌ترین این نوع جریان‌سنج‌ها می‌توان به جریان‌سنج‌های آلتراسونیک و مغناطیسی اشاره کرد.

 

3- جریان‌سنج جرمی

این جریان‌سنج‌ها برخلاف جریان‌سنج‌های قبلی، دبی جرمی عبوری از لوله را اندازه‌گیری می‌کند. برخی از این نوع جریانه‌سنج‌ها، به طور مستقیم دبی جرمی سیال عبوری را اندازه‌گیری می‌کند، مانند جریان‌سنج‌های کریولیس. در برخی دیگر از این نوع جریان‌سنج‌ها، با ضرب‌کردن دبی حجمی در چگالی سیال عبوری، دبی جرمی آن محاسبه می‌شود. بنابراین در این نوع جریان‌سنج‌ها معمولاً از دو تجهیز استفاده می‌کنند. یک تجهیز برای اندازه‌گیری دبی حجمی و تجهیز دیگر برای اندازه‌گیری چگالی سیال.

 

4- جریان‌سنج جابه‌جایی مثبت

در این نوع جریان‌سنج‌ها معمولاً با نگهداری مقداری از سیال درون یک مخزن و درنهایت تخلیه آن به سمت خروجی، حجم سیال عبوری، اندازه گیری و با تقسیم آن بر زمان اندازه‌گیری، دبی حجمی محاسبه می‌شود.