شرکت فناوران فرا سنجش شریف

آدرس: تهران - محله تیموری - بلوار شهید تیموری - کوچه ابراهیمی - پلاک 58 (ساختمان مهرنگار)

ایمیل: info@sonex-co.com

تلفن:  66066108 21 (98+)